תקנוןמבוא
1.1. ברוך הבא ל"סטודיו ג'ויה", אנו מקווים שהינך נהנה מהגלישה באתר ומהשירותים המוצעים בו.
אנא קרא בעיון תוכן תקנון זה אשר מהווה את הבסיס המשפטי לשימוש באתר ויהווה את הבסיס לדיון משפטי בינך לבין "סטודיו ג'ויה".
1.2. אתר "סטודיו ג'ויה" פותח ומופעל ע"י דרנליה בע"מ (להלן: "האתר" או "סטודיו ג'ויה" או "החברה") והוא משמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרי דפוס אישיים, המבוססים על טקסטים המשוגרים למפעילי האתר באמצעות רשת האינטרנט.
1.3. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
1.4. הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה שתעשה על ידך בסטודיו ג'ויה - אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן כל פעילות שתבצע באתר מעידה על הסכמתך לקבל ולנהוג על פי התקנון וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי ומי מטעמם של בעלי האתר ו/או מפעיליו. "פעילות באתר" משמעה כל פעולת רכישה של מוצר המוצע באתר.
1.5. "סטודיו ג'ויה" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם. לקבלת גרסה עדכנית אנא הקפד מעת לעת להיכנס לתקנון החברה כפי שמפורסם באתר "סטודיו ג'ויה". הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת.
1.6 כל משתמש רשאי לבצע קנייה באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המפורטים להלן: המשתמש הינו מעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
הרשמה לאתר ופרטי משתמשים
2.1 רכישת מוצר באתר מחייבת הרשמה לאתר ומילוי פרטים אישיים הנדרשים לביצוע העסקה, כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ועוד.
2.2 פרטי כרטיס האשראי יימסרו ע"י מבצע הרכישה רק בתום תהליך התשלום בקופה, ישירות לחברת ויזה כ.א.ל, המאפשרת לבצע תשלום מאובטח באמצעות רשת האינטרנט. פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר הנתונים של האתר.
2.3 שימוש בפרטים האישיים ע"י "סטודיו ג'ויה" יתבצע באופן אנונימי, לצורך ניתוחים סטטיסטיים בלבד. מעבר לשימוש הנ"ל "סטודיו ג'ויה" מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתך, אלא אם הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. "סטודיו ג'ויה" תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
2.4 אישור במקומות המיועדים לכך באתר החברה להיות מנוי על הדוא"ל השיווקי של "סטודיו ג'ויה" מהווה אישור להיכלל ברשימת הדיוור של "סטודיו ג'ויה". במידה ותרצה תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה באמצעות לחיצה על קישור מיוחד המופיע בתחתית כל דיוור הנשלח מ"סטודיו ג'ויה".
2.5 "סטודיו ג'ויה" נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן, אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, "סטודיו ג'ויה" לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
תהליך ההזמנה
3.1 "סטודיו ג'ויה" מאפשרת לך רכישת מגוון מוצרים באמצעות האתר באופן פשוט ומהיר. המוצרים מפותחים, מעוצבים, מיוצרים ומשווקים ע"י סטודיו ג'ויה" ו/או ע"י מי מטעמה. המוצרים מותאמים אישית ומיוצרים במיוחד בהתאם לפרטים המוזנים על ידך.
3.2 כל מוצר המוצע באתר מוצג עם שמו, תכונותיו ומחירו. אם נפלה טעות סופר בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את "סטודיו ג'ויה". תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
3.3 הזמנת מוצר והופעת הודעה "שליחת ההזמנה הושלמה בהצלחה" או "ההזמנה הושלמה" על המסך אינה מהווה אישור של החברה על קבלת ההזמנה והכנסתה ליצור. רק לאחר חיוב תקין של כרטיס האשראי תועבר ההזמנה ליצור ותישלח על כך הודעה בדוא"ל. לכן אנא הקפד על מילוי נכון ותקין של הפרטים המבוקשים בעת ביצוע ההזמנה.
3.4 יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע הרכישה ואינו מחייב את "סטודיו ג'ויה". הרישום שנרשם במחשבי "סטודיו ג'ויה" יהווה ראיה לנכונות הפעולות.
3.5 לפני אישור ההזמנה ושליחת המוצר האישי לדפוס, יש לעשות הגהה קפדנית, לוודא שהטקסט להדפסה אוית כראוי אין "סטודיו ג'ויה" אחראית לטעויות כתיב/כתב ו/או שגיאות כלשהן.
3.6 יש לקחת בחשבון סטייה של עד 15% בין גוון הצבעים המוצגים על גבי המסך לצבעים בפועל. הבדלים אלו נובעים מהבדלי צבע בין מסך המחשב להדפסה בפועל, ואין דרך להגיע לדיוק מלא בנושא זה.
3.7 בשום אופן "סטודיו ג'ויה" לא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ו/או תביעה ו/או אובדן רווח ו/או אובדן מידע, בין ישירים ובין עקיפים מכל מין וסוג שהם.
תשלום
4.1 חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
4.2 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
4.3 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה והסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה, נציג "סטודיו ג'ויה" יצור קשר טלפוני עמך. יובהר ויודגש, הזמנה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע ההזמנה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.
4.4 במקרה בו בחרת שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמך קשר טלפוני לצורך ביצוע הרכישה, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה "סטודיו ג'ויה" זכאית לבטל את ההזמנה.
4.5 תשלום באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.
4.6 לאחר אישור התשלום ישלח אוטומטית אליך דוא"ל עם פרטי ההזמנה.
מחירון ותעריפים
5.1 כל המחירים באתר הם בש"ח, כוללים מע"מ ואינם כוללים דמי טיפול ומשלוח, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
5.2 תעריפי המוצרים כפי שמופיעים באתר עשויים להתעדכן מפעם לפעם. בכל מקרה המחירון הקובע יהיה זה המופיע באתר החברה או כפי שפורסם ע"י "סטודיו ג'ויה" .
5.3 בעת ביצוע ההזמנה יכול ותינתן למזמין האופציה להקיש קוד שחולק מראש המזכה את ההזמנה בהנחה כספית. לאחר הקשת הקוד יוצג סיכום החשבון להזמנה, המגלם בתוכו את ההפחתה של ההנחה הכספית. למען הסר ספק, האחריות לעדכון קוד ההטבה ווידוא קליטתו הכולל הפחתת הסכום לתשלום הינה של הלקוח בלבד - לא תתקבל ההנחה בדיעבד.
אספקה
6.1 "סטודיו ג'ויה" מתחייבת לספק מוצר/ים שהוזמנו באתר, בתנאים הבאים: המוצר והמרכיבים הנדרשים לייצורו קיימים במלאי, הלקוח מסר כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל, חברת האשראי של הלקוח אישרה את העסקה, הלקוח מסר שם וכתובת נכונים ועדכניים למשלוח המוצר/ים.
6.2 המוצרים יסופקו באמצעות דואר ישראל או חברת "צ'יטה משלוחים". אין "סטודיו ג'ויה" אחראית על עיכוב במסירת המוצר בשל כוח עליון או אירועים שלא בשליטתה, לרבות אך לא להוציא, שביתות ועיצומים.
6.3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, "סטודיו ג'ויה" תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
6.4 תעריפי המשלוח הינם בישראל בלבד.
6.5 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף "אפשרויות משלוח" כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג ושבתון).
6.6 "סטודיו ג'ויה" לא תהיה אחראית לאובדן משלוח בשל מתן כתובת דואר שגויה או פרטים לא מדויקים של הנמען. על הנמען לוודא ששמו מופיע בצורה ברורה על תיבת הדואר.
6.7 ניתן לאסוף הזמנות ישירות מ"סטודיו ג'ויה" ללא עלות, בימי ובשעות הפעילות של החברה בלבד. לא נוכל לשמור חבילות שלא ייאספו לאחר חצי שנה מיום ביצוע ההזמנה.
6.8 במידה ומשלוח שיצא ממשרדי "סטודיו ג'ויה" בדואר רשום וחזר עקב מתן כתובת לא-מלאה/שגויה ע"י הלקוח או לא נאסף על ידו אחרי 2 קריאות מהדואר, ישלם הלקוח עבור משלוח חוזר או שיגיע למשרדי "סטודיו ג'ויה" לאיסוף עצמי ללא עלות.
ביטולים והחזרות
7.1 ביטול עסקאות יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ'א - 1981 (להלן: 'חוק הגנת הצרכן'). לתשומת ליבך – בחוק זה מצויין שלא ניתן לבטל עסקה בעבור מוצר שיוצר לפי דרישה מיוחדת.
7.2 הודעות ביטול יש להעביר בכתב לפי הפרטים המפורסמים באתר. "סטודיו ג'ויה" תכבד בקשה לביטול הזמנות שטרם נכנסו לתהליך היצור.
7.3 ב"סטודיו ג'ויה" מיושמת מערכת אבטחת איכות קפדנית ביותר, במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש להעבירו תוך 14 יום למשרדי סטודיו ג'ויה עפ"י הכתובת המצוינת באתר, בצירוף חשבונית הרכישה, לצורך בדיקה. מוצר פגום יזוכה במלוא הסכום, בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.
7.4 "סטודיו ג'ויה" תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים:
א. במקרה ונפלה טעות סופר, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
ב. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את ביצוע ההזמנה.
ג. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית "סטודיו ג'ויה" לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, "סטודיו ג'ויה" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונה בטלפון ו/או במסרון לנייד אותו ציין הלקוח בעת בצוע הקניה.
7.6 החזר כספי יינתן במקרה של חוסר שביעות רצון מאיכות ההדפסה בלבד, ותחת התנאים הבאים:
יש לשלוח את ההזמנה באריזתה המקורית באמצעות דואר רשום ל"סטודיו ג'ויה" ברחוב קהילת ונציה 17 תל אביב 6948021, וזאת לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר. דמי משלוח ההחזרה לא יכללו בהחזר הכספי ולא יוחזרו ללקוח.
7.7 "סטודיו ג'ויה" שומרת לעצמה את הזכות לחסום לקוח מלבצע הזמנות עתידיות באתר בעקבות קבלת החזר כמתואר בסעיף זה.
7.8 ניתן לזכות רק לקוחות שרכשו את המוצר, ושילמו עבורו:
א. בכרטיס אשראי שנמצא ברשותם. הזיכוי יתבצע בכרטיס האשראי בו התבצעה הרכישה בלבד.
ב. באמצעות חשבון PAYPAL. הזיכוי יתבצע לחשבון ה-PAYPAL ממנו בוצעה הרכישה בלבד.
תנאים נוספים
8.1 "סטודיו ג'ויה" אינה מתחייבת לשמור עותק לדפוס מכל פריט שהוזמן ע"י הגולש.
8.2 האתר עשוי להכיל קישורים "לינקים" לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. "סטודיו ג'ויה" מספקת לינקים אלו לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם, לתוקפם ולחוקיותם. משתמש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלו, עושה זאת על אחריותו בלבד.
8.3 " סטודיו ג'ויה" תהא רשאית לסגור את האתר, לבטל שירותים או לצמצמם.
8.4 " סטודיו ג'ויה" ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז "סטודיו ג'ויה" שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הרכישה. כמו כן, מבצע הרכישה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
8.6 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, תכנים, עיצוב, הצגה מילולית, סמלילים (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של "סטודיו ג'ויה" ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים ובעיצובים המופיעים באתר, אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
8.7 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד.
8.8 רישומי המחשב של "סטודיו ג'ויה" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
x

#{title}

#{text}

#{price}